Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

12,7 mln zł

2021 r.

66,8 mln zł

2020 r.

15,3 mln zł

2019 r.

61 mln zł

2018 r.

10 mln zł

2017 r.

7,3 mln zł

2016 r.

24,1 mln zł

2015 r.

23,9 tys. zł

2014 r.

1,7 mln zł

2013 r.

1,2 mln zł

2012 r.

34,7 tys. zł

2010 r.

522 tys. zł

2009 r.

919,2 tys. zł

2006 r.

195,3 zł

2005 r.

1,2 mln zł

2004 r.

901,1 tys. zł

2003 r.

338,9 tys. zł

2003
2004
2005
2006
2009
2010
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
338,9 tys. zł 901,1 tys. zł 1,2 mln zł 195,3 zł 919,2 tys. zł 522 tys. zł 34,7 tys. zł 1,2 mln zł 1,7 mln zł 23,9 tys. zł 24,1 mln zł 7,3 mln zł 10 mln zł 61 mln zł 15,3 mln zł 66,8 mln zł 12,7 mln zł