Nazwa pełna

VOLKSWAGEN POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000064417

NIP

7820032965

REGON

630173572

Adres siedziby

Warszawska 349, 61-060 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

6 grudnia 2001 r.

Kapitał zakładowy

731,6 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania jednego członka zarządu posiada on prawo do jednoosobowego reprezentowania spółki. W przypadku powołania większej liczby członków zarządu spółka jest reprezentowana przez dwóch członków zarządu łącznie lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

21 grudnia 2023 r.

DZP-51/2023

Zatory Płatnicze

Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  731,6 mln zł

  Liczba udziałów

  731569

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Prokurenci
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

37,1 mln zł

2022 r.

29,7 mln zł

2021 r.

14,6 mln zł

2019 r.

6,2 mln zł

2018 r.

53,5 mln zł

2017 r.

6,1 mln zł

2015 r.

7,7 mln zł

2014 r.

92,3 mln zł

2013 r.

14,9 mln zł

2012 r.

7,2 mln zł

2011 r.

7,7 mln zł

2009 r.

5,4 mln zł

2008 r.

102,5 tys. zł

2007 r.

181,8 tys. zł

2006 r.

19,4 tys. zł

2005 r.

1,7 tys. zł

2005
2006
2007
2008
2009
2011
2012
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2021
2022
2023
1,7 tys. zł 19,4 tys. zł 181,8 tys. zł 102,5 tys. zł 5,4 mln zł 7,7 mln zł 7,2 mln zł 14,9 mln zł 92,3 mln zł 7,7 mln zł 6,1 mln zł 53,5 mln zł 6,2 mln zł 14,6 mln zł 29,7 mln zł 37,1 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 8339 SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001