Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

17 grudnia 2021 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

31 grudnia 2021 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »