Nazwa pełna

"KONTUR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000064386

NIP

5372099859

REGON

030302663

Adres siedziby

32, Kolonia Komarno, 21-543 Konstantynów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

22 listopada 2001 r.

Kapitał zakładowy

2,4 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie lub prokurent samodzielnie

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 12 lutego 2019 r.

  Wartość udziałów

  2,3 mln zł

  Liczba udziałów

  4545

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

72 tys. zł

2022 r.

108 tys. zł

2021 r.

7,9 mln zł

2020 r.

253,5 tys. zł

2019 r.

94,5 tys. zł

2018 r.

103,7 tys. zł

2017 r.

61,3 tys. zł

2016 r.

6 tys. zł

2013 r.

1 mln zł

2012 r.

47,6 tys. zł

2011 r.

63,7 tys. zł

2011
2012
2013
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
63,7 tys. zł 47,6 tys. zł 1 mln zł 6 tys. zł 61,3 tys. zł 103,7 tys. zł 94,5 tys. zł 253,5 tys. zł 7,9 mln zł 108 tys. zł 72 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 749 SĄD REJONOWY W BIAŁEJ PODLASKIEJ V WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015