Nazwa pełna

EVOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000643855

NIP

5213756115

REGON

365891298

Data rejestracji

18 listopada 2016 r.

Data ostatniej zmiany

3 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Al. Aleje Ujazdowskie 13, 00-567 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

 • Roboty budowlane specjalistyczne

 • Reklama, badanie rynku I opinii publicznej

 • Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach I zagospodarowaniem terenów zieleni

 • Działalność sportowa, rozrywkowa I rekreacyjna

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółkę reprezentuje komplementariusz - evox spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w warszawie. Do reprezentowania spółki będącej komplementariuszem uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
 • Komandytariusz

  NIE

 • Od 18 listopada 2016 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  4.950,00 PLN

  Wartość wkładu umówionego

  4.950,00 PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  4.950,00 PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Od 18 listopada 2016 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  4.950,00 PLN

  Wartość wkładu umówionego

  4.950,00 PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  4.950,00 PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017