Nazwa pełna

SMYK SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000643442

NIP

5252159820

REGON

016261640

Adres siedziby

Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

22 października 2016 r.

Kapitał zakładowy

303,8 mln zł

Kapitał wpłacony

303,8 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem spółki

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Decyzje UOKiK

13 marca 2024 r.

DNR-1-8/2024

Ogólne bezpieczeństwo produktów

28 lutego 2024 r.

DNR-2-43/2024

System oceny zgodności

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

3,4 mln zł

2022 r.

11,8 mln zł

2021 r.

12,9 mln zł

2020 r.

13,2 mln zł

2012 r.

14,3 tys. zł

2009 r.

2,4 tys. zł

2006 r.

414,9 zł

2005 r.

191,5 zł

2005
2006
2009
2012
2020
2021
2022
2023
191,5 zł 414,9 zł 2,4 tys. zł 14,3 tys. zł 13,2 mln zł 12,9 mln zł 11,8 mln zł 3,4 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016