Nazwa pełna

POLSKI DOM FINANSOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000064261

REGON

017423368

Data rejestracji

26 listopada 2001 r.

Data ostatniej zmiany

27 marca 2018 r.

Adres siedziby

Marszałkowska 3/5 / 13, 00-624 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Wydawanie książek

 • Wydawanie gazet

 • Wydawanie czasopism I wydawnictw periodycznych

 • Handel hurtowy I komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi I motocyklami

 • Handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych I motocykli; Naprawa artykułów użytku osobistego I domowego

 • Hotele I restauracje

 • Zarządzanie rynkiem finansowym

 • Wynajem środków transportu wodnego

 • Wypożyczanie artykułów użytku osobistego I domowego

 • Informatyka

 • Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk matematyczno- fizycznych I astronomii

 • Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych

 • Działalność rachunkowo-księgowa

 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Działalność związana z zarządzaniem holdingami

 • Rekrutacja pracowników I pozyskiwanie personelu

 • Reklama

 • Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana

 • Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane

 • Działalność organizacji komercyjnych I pracodawców

 • Działalność organizacji profesjonalnych

 • Działalność agencji informacyjnych

 • Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu działający łącznie z członkiem zarządu

Wspólnicy
 • Od 26 listopada 2001 r.

  40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 PLN

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 26 listopada 2001 r.

  60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 PLN

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW