Poprzednio

RECOVER.TECHNOLOGY

Nazwa pełna

SUNDOSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000642406

NIP

7123320705

REGON

365652197

Adres siedziby

Vetterów 1, 20-277 Lublin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

17 października 2016 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

395,5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego, spółka jest reprezentowana przez jedynego członka zarządu działającego samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego spółkę reprezentuje: (i) prezes zarządu lub wiceprezes zarządu działający samodzielnie; Lub (ii) jeden członek zarządu inny niż prezes zarządu lub wiceprezes zarządu działający łącznie z prezesem zarządu lub wiceprezesem zarządu.

Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - PREZES ZARZĄDU

    wspólnik spółki z o.o.

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

11,6 mln zł

2019 r.

2,3 mln zł

2018 r.

99,5 tys. zł

2017 r.

866,5 tys. zł

2017
2018
2019
2021
866,5 tys. zł 99,5 tys. zł 2,3 mln zł 11,6 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

1,5 mln zł

1,1 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016