Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I STUDENTÓW STUDIÓW MBA "MBA INSPIRE"

KRS

0000642115

NIP

5272782924

REGON

365657272

Adres siedziby

Twarda 18, 00-105 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

17 października 2016 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016