Poprzednio

MESSER POLSKA

Nazwa pełna

MESSER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000064153

NIP

8510109326

REGON

810389784

Adres siedziby

Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

22 listopada 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

54,1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnieni są: zawsze samodzielnie - prezes zarządu lub dwaj pozostali członkowie zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem

Decyzje UOKiK

13 marca 2014 r.

DKK-28/2014

Kontrola koncentracji

14 kwietnia 2004 r.

DOK-25/2004

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
 • WSPÓLNIKIEM WIĘKSZOŚCIOWYM MESSER POLSKA SP. Z O.O. JEST MESSER SE & CO. KGAA (99,97%), A WSPÓLNIKAMI MESSER SE & CO. KGAA SĄ: MESSER HOLDING GMBH (KOMANDYTARIUSZ) ORAZ MESSER MANAGEMENT SE (KOMPLEMENTARIUSZ). ZARÓWNO MESSER HOLDING GMBH, JAK I MESSER MANAGEMENT SE SĄ W CAŁOŚCI WŁASNOŚCIĄ MESSER INDUSTRIE GMBH. Z KOLEI MESSER INDUSTRIE GMBH JEST WŁASNOŚCIĄ CZŁONKÓW RODZINY MESSER ORAZ DR. HANS MESSER STIFTUNG (FUNDACJA CHARYTATYWNA, KTÓREJ PREZESEM JEST PAN STEFAN MESSER), PRZY CZYM TYLKO DR. HANS MESSER STIFTUNG POSIADA PONAD 25% UDZIAŁÓW. NA MOCY UMOWY, WSZYSCY UDZIAŁOWCY MESSER INDUSTRIE GMBH PRZEKAZALI SWOJE PRAWA GŁOSU NA RZECZ MESSER FAMILIENSTIFTUNG (FUNDACJI RODZINNEJ MESSER), KTÓREJ PREZESEM ZARZĄDU JEST PAN STEFAN MESSER. W ZWIĄZKU Z TYM PAN STEFAN MESSER SPRAWUJE KONTROLĘ NAD MESSER POLSKA SP. Z O.O.

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  54,1 mln zł

  Liczba udziałów

  1081868

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Prokurenci
 • Od 21 września 2006 r.

  ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM BĄDŹ CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 22 grudnia 2009 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM

 • Od 21 stycznia 2015 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

469,5 zł

2019 r.

38,9 tys. zł

2016 r.

84,5 tys. zł

2015 r.

20 tys. zł

2007 r.

1 tys. zł

2006 r.

17,7 tys. zł

2005 r.

1,8 tys. zł

2005
2006
2007
2015
2016
2019
2020
1,8 tys. zł 17,7 tys. zł 1 tys. zł 20 tys. zł 84,5 tys. zł 38,9 tys. zł 469,5 zł
Inne dane

Adres www

WWW.MESSER.PL

Adres e-mail

MESSER@MESSER.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 18465 SĄD REJONOWY W KATOWICACH

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1994