Nazwa pełna

MIĘDZYNARODOWY KOMITET WARCABOWY NIEPEŁNOSPRAWNYCH - THE INTERNATIONAL DRAUGHTS COMMITTEE OF THE DISABLED

KRS

0000640084

NIP

1132919485

REGON

365546963

Adres siedziby

2A, 06-513 Michalinowo, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

3 października 2016 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu komitetu, w tym w sprawach z zakresu zaciągania zobowiązań majątkowych, wymagany jest podpis prezesa lub sekretarza generalnego lub trzy podpisy łącznie pozostałych członków zarządu

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Cel działania

1)rozwijanie i propagowanie sportu warcabowego w środowisku osób niepełnosprawnych na całym świecie; 2)uchwalanie i ogłaszanie przepisów regulujących współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych w sporcie warcabowym w zgodzie z fmjd; 3)organizowanie mistrzostw świata i mistrzostw kontynentalnych w warcabach, w kategorii osób niepełnosprawnych; 4)organizowanie międzynarodowych kongresów warcabowych w środowisku osób niepełnosprawnych; 5)inspirowanie współdziałania z instytucjami państwowymi, samorządowymi a także organizacjami sportowymi i kulturalnymi; 6)reprezentowanie, ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań wszystkich jego członków; 7)reprezentowanie interesu sportu warcabów niepełnosprawnych w organizacjach krajowych i międzynarodowych.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

LESZEKPETLICKI@WP.PL