Poprzednio

LUXURIA

Nazwa pełna

OSADA ŚNIEŻKA KARPACZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000639535

NIP

6112769269

REGON

365554684

Adres siedziby

Widok 8, 00-023 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

3 października 2016 r.

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prawo reprezentowania spółki przysługuje wyłącznie komplementariuszowi. Przyjmować oświadczenia skierowane do spółki może każdy komplementariusz jednoosobowo.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
  • wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017