Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

32,8 tys. zł

2020 r.

5 tys. zł

2017 r.

162,8 zł

2016 r.

40,9 tys. zł

2016
2017
2020
2023
40,9 tys. zł 162,8 zł 5 tys. zł 32,8 tys. zł