Poprzednio

ZAKŁADY CHEMICZNE I TWORZYW SZTUCZNYCH BORYSZEW

Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 29.06.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 28.07.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 04.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 29.06.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 24.05.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 23.06.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 14.05.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 07.07.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 28.06.2013

  01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.

 • 05.06.2012

  01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 13.06.2011

  01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.

 • 25.06.2010

  01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • 03.07.2009

  01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 23.07.2008

  01. 01. 2007 roku - 31. 12. 2007 roku

 • 02.07.2007

  01. 01. 2006r. - 31. 12. 2006r.

 • 12.06.2006

  1. 01. 2005-31. 12. 2005

 • 12.07.2005

  01. 01. 2004 do 31. 12. 2004

 • 25.08.2004

  Od 01. 01. 2003 do 31. 12. 2003

 • 31.07.2003

  Od 01. 01. 2002 do 31. 12. 2002

 • 08.07.2002

  Od 01. 01. 2001 do 31. 12. 2001

 • 29.03.2001

  Od 1. 01. 2000 r. Do 31. 12. 2000 r.

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.

 • 01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.

 • 01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 roku - 31. 12. 2007 roku

 • Za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku

 • Od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku

 • 01. 01. 2004 do 31. 12. 2004

 • Od 01. 01. 2003 do 31. 12. 2003

 • Od 01. 01. 2002 do 31. 12. 2002

 • Od 01. 01. 2001 do 31. 12. 2001

 • Od 1. 01. 2000 r. Do 31. 12. 2000 r.

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.

 • 01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.

 • 01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 roku - 31. 12. 2007 roku

 • 01. 01. 2006r. - 31. 12. 2006r.

 • 1. 01. 2005 roku-31. 12. 2005 roku

 • 01. 01. 2004 do 31. 12. 2004

 • Od 01. 01. 2003 do 31. 12. 2003

 • Od 01. 01. 2002 do 31. 12. 2002

 • Od 01. 01. 2001 do 31. 12. 2001

 • Od 1. 01. 2000 r. Do 31. 12. 2000 r.

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.

 • 01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.

 • 01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 roku - 31. 12. 2007 roku

 • Za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku

 • Za 2005 rok

 • 01. 01. 2004 do 31. 12. 2004

 • Od 01. 01. 2003 do 31. 12. 2003

 • Od 01. 01. 2002 do 31. 12. 2002

 • Od 01. 01. 2001 do 31. 12. 2001

 • Od 1. 01. 2000 r. Do 31. 12. 2000 r.

Wzmianki o sprawozdaniach grupy kapitałowej
 • 29.06.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 28.07.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 04.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 29.06.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 24.05.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 23.06.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 14.05.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 07.07.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 28.06.2013

  01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.

 • 05.06.2012

  01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 13.06.2011

  01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.

 • 25.06.2010

  01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • 03.07.2009

  01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 23.07.2008

  01. 01. 2007 roku - 31. 12. 2007 roku

 • 02.07.2007

  01. 01. 2006r. - 31. 12. 2006r.

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.

 • 01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.

 • 01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 roku - 31. 12. 2007 roku

 • Za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.

 • 01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.

 • 01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 roku - 31. 12. 2007 roku

 • 01. 01. 2006r. - 31. 12. 2006r.

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.

 • 01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.

 • 01. 01. 2007 roku - 31. 12. 2007 roku

 • 01. 01. 2006r. - 31. 12. 2006r.

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII D

  Liczba akcji w serii

  0

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII A

  Liczba akcji w serii

  220000000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII B

  Liczba akcji w serii

  0

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII C

  Liczba akcji w serii

  0

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII "E"

  Liczba akcji w serii

  0

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII F

  Liczba akcji w serii

  0

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII "G"

  Liczba akcji w serii

  0

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII "B"

  Liczba akcji w serii

  20000000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE