Poprzednio

ZAKŁADY CHEMICZNE I TWORZYW SZTUCZNYCH BORYSZEW

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

4

106,3 mln zł

45,2 mln zł

2007 - 2013

1

5,4 mln zł

2,4 mln zł

Łącznie

5

111,7 mln zł

47,6 mln zł