Poprzednio

ZAKŁADY CHEMICZNE I TWORZYW SZTUCZNYCH BORYSZEW

Nazwa pełna

BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000063824

NIP

8370000634

REGON

750010992

Adres siedziby

Aleje Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

23 listopada 2001 r.

Kapitał zakładowy

240 mln zł

Kapitał wpłacony

240 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 18 wpisów historycznych
Spółka notowana na GPW

Skrót:

BRS

Liczba wyemitowanych akcji:

240 mln

Wartość rynkowa:

752,4 mln zł

Decyzje UOKiK

5 czerwca 2014 r.

DKK-73/2014

Kontrola koncentracji

15 stycznia 2008 r.

DKK-7/2008

Kontrola koncentracji

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 22 wpisy historyczne
Prokurenci
 • Od 10 lipca 2013 r.

  PROKURA ŁĄCZNA - DO DZIAŁANIA W IMIENIU BORYSZEW S.A. WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW

 • Od 3 stycznia 2014 r.

  PROKURA SAMOISTNA ODDZIAŁOWA DO RPREZENTOWANIA BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ NYLONBOR W SOCHACZEWIE

 • PROKURA ŁĄCZNA, ODDZIAŁOWA DO CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ ELANA W TORUNIU, POLEGAJĄCA NA WSPÓŁDZIAŁANIU PROKURENTA Z INNYM PROKURENTEM ODDZIAŁU ELANA DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

 • PROKURA ŁĄCZNA, ODDZIAŁOWA DO CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ ELANA W TORUNIU, POLEGAJĄCA NA WSPÓŁDZIAŁANIU PROKURENTA Z INNYM PROKURENTEM ODDZIAŁU ELANA DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

 • Od 24 czerwca 2015 r.

  PROKURA ŁĄCZNA, ODDZIAŁOWA DO CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ ELANA W TORUNIU, POLEGAJĄCA NA WSPÓŁDZIAŁANIU PROKURENTA Z INNYM PROKURENTEM ODDZIAŁU ELANA DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

 • Od 12 lutego 2019 r.

  PROKURA ŁĄCZNA ODDZIAŁOWA DO CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ MAFLOW W TYCHACH, POLEGAJĄCA NA WSPÓŁDZIAŁANIU PROKURENTA Z INNYM PROKURENTEM ODDZIAŁU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

 • Od 12 lutego 2019 r.

  PROKURA ŁĄCZNA ODDZIAŁOWA DO CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ MAFLOW W TYCHACH, POLEGAJĄCA NA WSPÓŁDZIAŁANIU PROKURENTA Z INNYM PROKURENTEM ODDZIAŁU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

 • Od 25 czerwca 2019 r.

  PROKURA ŁĄCZNA ODDZIAŁOWA DO CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ MAFLOW W TYCHACH, POLEGAJĄCA NA WSPÓŁDZIAŁANIU PROKURENTA Z INNYM PROKURENTEM ODDZIAŁU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

 • Od 12 października 2020 r.

  PROKURA ŁĄCZNA ODDZIAŁOWA DO CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ NOWOCZESNE PRODUKTY ALUMINIOWE SKAWINA, POLEGAJĄCA NA WSPÓŁDZIAŁANIU PROKURENTA Z INNYM PROKURENTEM ODDZIAŁU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

 • Od 4 października 2021 r.

  PROKURA ŁĄCZNA ODDZIAŁOWA, DO CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ BORYSZEW S.A. ODDZIAŁ NOWOCZESNE PRODUKTY ALUMINIOWE SKAWINA, POLEGAJĄCA NA WSPÓŁDZIAŁANIU PROKURENTA Z INNYM PROKURENTEM ODDZIAŁU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

 • Od 10 marca 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA - DO DZIAŁANIA W IMIENIU BORYSZEW S.A. WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW

 • Od 4 maja 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA ODDZIAŁOWA DO CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ NOWOCZESNE PRODUKTY ALUMINIOWE SKAWINA, POLEGAJĄCA NA WSPÓŁDZIAŁANIU PROKURENTA Z INNYM PROKURENTEM ODDZIAŁU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Zobacz jeszcze 71 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

7 mln zł

2020 r.

15 mln zł

2019 r.

2,5 mln zł

2018 r.

7,8 mln zł

2017 r.

14,8 mln zł

2016 r.

23,4 mln zł

2015 r.

35 mln zł

2014 r.

10,5 mln zł

2013 r.

1,5 mln zł

2012 r.

6,9 mln zł

2011 r.

4 mln zł

2010 r.

115,5 tys. zł

2008 r.

4,7 tys. zł

2007 r.

50,9 tys. zł

2006 r.

1,8 mln zł

2005 r.

2,3 mln zł

2004 r.

1,8 mln zł

2003 r.

4,1 mln zł

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4,1 mln zł 1,8 mln zł 2,3 mln zł 1,8 mln zł 50,9 tys. zł 4,7 tys. zł 115,5 tys. zł 4 mln zł 6,9 mln zł 1,5 mln zł 10,5 mln zł 35 mln zł 23,4 mln zł 14,8 mln zł 7,8 mln zł 2,5 mln zł 15 mln zł 7 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

4

106,3 mln zł

45,2 mln zł

2007 - 2013

1

5,4 mln zł

2,4 mln zł

Łącznie

5

111,7 mln zł

47,6 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.BORYSZEW.COM

Adres e-mail

BIURO@BORYSZEW.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 631 SĄD REJONOWY W SKIERNIEWICACH

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006