Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 7 października 2019 r.

Nazwa pełna

LIONS CLUB ŁÓDŹ

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000638166

NIP

7262662326

REGON

365524298

Data rejestracji

30 września 2016 r.

Adres siedziby

Pl. Stary Rynek 2, 91-438 Łódź, Polska

Cel działania

1. Pomoc najbardziej potrzebującym 2. Kreowanie i umacnianie wśród ludzi poczucia więzi i porozumienia 3. Promowanie wśród społeczeństwa zasad demokracji i właściwej postawy obywatelskiej 4. Popieranie efektywności i promowanie wysokich norm etycznych w działalności gospodarczej 5. Integracja członków klubu poprzez wzajemne koleżeństwo i zrozumienie

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenie woli w zakresie zobowiązań finansowych w imieniu klubu składa prezydent lub wiceprezydent i skarbnik. Prawo podpisu wszelkich dokumentów o charakterze niemajątkowym posiada prezydent lub dwóch członków zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY