Nazwa pełna

FUNDACJA SŁUŻBY RZECZYPOSPOLITEJ

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000637882

NIP

5252676900

REGON

365441342

Data rejestracji

20 września 2016 r.

Adres siedziby

Tadeusza Czackiego 19 / 7, 00-043 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest: 1. Szukanie ponadpartyjnego porozumienia dla dobra polski I wizerunku polski w świecie. 2. Identyfikowanie wyzwań I szans państwa w sferze wewnętrznej I zewnętrznej. 3. Wzrost świadomości polskiej racji stanu oraz polskich osiągnięć I dokonań. 4. Wzmacnianie demokracji I społeczeństwa obywatelskiego oraz świadomości obywatelskiej. 5. Wzmacnianie tożsamości narodowej I lokalnej. 6. Wzrost znaczenia polski w unii europejskiej. 7. Budowa kapitału społecznego. 8. Rozwój gospodarczy kraju oparty na wiedzy, przedsiębiorczości I innowacyjności.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwaj członkowie zarządu działający łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

WWW.FSRZ.PL

Adres e-mail

FUNDACJA@FSRZ.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY