Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 12 września 2018 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA SŁUŻBY RZECZYPOSPOLITEJ

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000637882

NIP

5252676900

REGON

365441342

Data rejestracji

20 września 2016 r.

Adres siedziby

Tadeusza Czackiego 19 / 7, 00-043 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest: 1. Szukanie ponadpartyjnego porozumienia dla dobra Polski i wizerunku Polski w świecie. 2. Identyfikowanie wyzwań i szans państwa w sferze wewnętrznej i zewnętrznej. 3. Wzrost świadomości Polskiej racji stanu oraz Polskich osiągnięć i dokonań. 4. Wzmacnianie demokracji i społeczeństwa obywatelskiego oraz świadomości obywatelskiej. 5. Wzmacnianie tożsamości narodowej i lokalnej. 6. Wzrost znaczenia Polski w unii europejskiej. 7. Budowa kapitału społecznego. 8. Rozwój gospodarczy kraju oparty na wiedzy, przedsiębiorczości i innowacyjności.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwaj członkowie zarządu działający łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres www

WWW.FSRZ.PL

Adres e-mail

FUNDACJA@FSRZ.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY