Dane aktualne

Nazwa pełna

CRYPTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

22 września 2016 r.

KRS

0000637589

NIP

5342528681

REGON

365453150

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Adres siedziby

Polna 2, 05-816 Michałowice, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność holdingów finansowych

 • Pozostałe formy udzielania kredytów

 • Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarówno w przypadku zarządu jednoosobowego, jak I wieloosbowego do składania oświadczeń I podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu działający samodzielnie.

 • PREZES ZARZĄDU

  Zawieszony/a

  NIE

Wspólnicy
 • 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016

Powiązania