Nazwa pełna

EMPIK SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000636785

NIP

5260207427

REGON

011518197

Adres siedziby

Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

13 września 2016 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

97 mln zł

Kapitał docelowy

7,2 mln zł

Kapitał wpłacony

97 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd składa się z więcej niż jednego członka, spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym prezes zarządu

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

49,7 mln zł

2020 r.

4,1 mln zł

2010 r.

25,1 tys. zł

2006 r.

10,2 tys. zł

2006
2010
2020
2021
10,2 tys. zł 25,1 tys. zł 4,1 mln zł 49,7 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.EMPIK.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016