Nazwa pełna

EMPIK SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000636785

NIP

5260207427

REGON

011518197

Adres siedziby

Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

13 września 2016 r.

Kapitał zakładowy

98,4 mln zł

Kapitał docelowy

7,2 mln zł

Kapitał wpłacony

98,4 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

10,9 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu działających łącznie w tym prezes zarządu.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

23 lutego 2023 r.

DIH-III-15/2023

Pozostałe

25 czerwca 2021 r.

DIH-39/2021

Pozostałe

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

13,2 mln zł

2021 r.

49,7 mln zł

2020 r.

4,1 mln zł

2010 r.

25,1 tys. zł

2006 r.

10,2 tys. zł

2006
2010
2020
2021
2022
10,2 tys. zł 25,1 tys. zł 4,1 mln zł 49,7 mln zł 13,2 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.EMPIK.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016