Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 12, obowiązujące od 30 listopada 2019 r.

Nazwa pełna

KUDKOV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000636556

NIP

9462662792

REGON

365369018

Data rejestracji

12 września 2016 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Powojowa 3, 20-442 Lublin, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność portali internetowych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

 • Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

 • Pozostała działalność pocztowa i kurierska

 • Ruchome placówki gastronomiczne

 • Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

 • Przygotowywanie i podawanie napojów

 • Pozostała działalność wydawnicza

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważnieni są: jeśli zarząd jest jednoosobowy - samodzielnie prezes zarządu, jeśli zarząd jest wieloosobowy - każdy członek zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
 • Od 12 września 2016 r.

  Wartość udziałów

  5 tys. zł

  Liczba udziałów

  100

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017