Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 9, obowiązujące od 12 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA SLOW BESKID

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000636554

NIP

6842644221

REGON

365365859

Data rejestracji

9 września 2016 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

1, Kombornia, 38-420 Korczyna, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność agencji reklamowych

  • Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Działalność portali internetowych

  • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

  • Wydawanie książek

  • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

  • Wydawanie wykazów oraz list (np. Adresowych, telefonicznych)

  • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania fundacji I składania oświadczeń woli w imieniu fundacji są uprawnieni wszyscy członkowie zarządu z tym, że do składania oświadczeń woli rodzących zobowiązania finansowe oświadczenie woli składane jest przez dwóch członków zarządu działających wspólnie. W przypadku zobowiązań nie przekraczających 20 000,00 zł takie oświadczenie może być złożone przez każdego członka zarządu.

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016