Nazwa pełna

NETHONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000635459

NIP

5223070603

REGON

365348186

Adres siedziby

Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

5 września 2016 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

21,5 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki uprawniony jest każdy członek zarządu działający samodzielnie.

 • Od 6 kwietnia 2022 r.

  CZŁONEK ZARZĄDU

 • PREZES ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  21,5 mln zł

  Liczba udziałów

  430775

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

9,3 mln zł

2020 r.

204,9 tys. zł

2017 r.

10,4 mln zł

2017
2020
2021
10,4 mln zł 204,9 tys. zł 9,3 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

10,3 mln zł

7,9 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016