Nazwa pełna

FERRERO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000063478

NIP

5220101131

REGON

012580206

Adres siedziby

Wiertnicza 126, 02-952 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

21 listopada 2001 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

44,4 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków spółki oraz do podpisywania oświadczeń w imieniu spółki upoważnieni są dwaj członkowie zarządu łącznie

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  44,4 mln zł

  Liczba udziałów

  88808

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

742,4 tys. zł

2005 r.

5,3 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 32846 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.08.2003