Nazwa pełna

PRACODAWCY LUBELSZCZYZNY "LEWIATAN"

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

KRS

0000063447

NIP

9462342596

REGON

432316616

Data rejestracji

30 listopada 2001 r.

Adres siedziby

1-Go Maja 16, 20-410 Lublin, Polska

Cel działania

Podstawowym celem związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych pracodawców wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego.

Otrzymana pomoc publiczna

2017 r.

23,9 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu związku upoważnieni są: prezes związku działający jednoosobowo albo dwaj wiceprezesi zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 21 wpisów historycznych
Komitet założycielski
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY