Nazwa pełna

MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000063322

NIP

6661005055

REGON

310219626

Adres siedziby

Przesmyk / 1, 62-600 Koło, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

13 grudnia 2001 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

5,8 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd jednoosobowy.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty sprzedanych produktów towarów i materiałów

Koszty ogólnego zarządu

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  5,8 mln zł

  Liczba udziałów

  9366

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 24 wpisy historyczne
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

15,1 mln zł

2019 r.

375 tys. zł

2012 r.

10,1 tys. zł

2011 r.

215,3 tys. zł

2010 r.

11,8 tys. zł

2008 r.

1,4 tys. zł

2007 r.

4,8 tys. zł

2006 r.

7,3 tys. zł

2006
2007
2008
2010
2011
2012
2019
2020
7,3 tys. zł 4,8 tys. zł 1,4 tys. zł 11,8 tys. zł 215,3 tys. zł 10,1 tys. zł 375 tys. zł 15,1 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 926 SĄD REJONOWY W KONINIE

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

PRZEGLĄD KONIŃSKI

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001