Nazwa pełna

FUNDACJA POLSKA TOŻSAMOŚĆ

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000631660

NIP

9562319208

REGON

365142119

Data rejestracji

10 sierpnia 2016 r.

Data ostatniej zmiany

11 sierpnia 2016 r.

Adres siedziby

Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 42 / 5, 87-100 Toruń, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego poprzez prowadzenie I wspieranie działaności oświatowej, naukowej, kulturalnej I społecznej na rzecz: 1. Rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, instytucji demokratycznego państwa prawa, wolnego rynku oraz rozwoju wspólnot I społeczności lokalnych; 2. Ochrony I popularyzacji historycznego, kulturalnego oraz naukowego dziedzictwa narodowego; 3. Prowadzenie I wspieranie działaności badawczej I edukacji dotyczącej historii, kultury, nauki I gospodarki polski; 4. Podtrzymania tradycji narodowej, niepodległościowej I solidarnościowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej I kulturalnej w polsce oraz na ziemiach wchodzących w przeszłości w skład rzeczpospolitej; 5. Zabezpieczenia I ewidencjonowania miejsc, pamiątek, zbiorów związanych z dziedzictwem historycznym I kulturalnym polski; 6. Inicjowania I prowadzenia działań na rzecz rozwoju edukacji I badań naukowych w zakresie nauk humanistycznych, społecznych I zdrowotnych, prowadzenia badań oraz studiów nad historią, kulturą I nauką polski, społeczeńtwem polski I ich osiągnięciami, ruchami społecznymi I partiami politycznymi; 7. Promocji polskiego dziedzictwa narodowego oraz tradycji niepodległościowej I solidarnościowej w kraju I poza jego granicami; 8. Rozwoju edukacji I nowoczesnych narzędzi edukacji, rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy wyrównywania szans edukacyjnych, promocji I organizacji wolontariatu; 9. Wspierania ludności polskiej poza granicami kraju, zwłaszcza w zakresie jej rozwoju duchowego, kulturalnego I materialnego; 10. Budowy pomników, tablic pamiątkowych itp. W miejscach związanych z polską historią I kulturą, ochrony pomników, tablic pamiątkowych I innych tego typu obiektów już istniejących; Cały cel fundacji uregulowany jest w § 9 statutu, jednakże z uwagi na techniczne ograniczenia systemu informatycznego krs, powyżej wskazano niektóre z celów.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes samodzielnie, wiceprezes samodzielnie lub trzech członków zarządu łącznie.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

FUNDACJA.POLSKA.TOZSAMOSC@GMAIL.COM

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY