Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

6,4 mln zł

2019 r.

6,4 mln zł

2017 r.

7,2 mln zł

2017
2019
2020
7,2 mln zł 6,4 mln zł 6,4 mln zł