Nazwa pełna

GPEC PELPLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000629529

NIP

9571087542

REGON

365006209

Adres siedziby

Dworcowa 5B, 83-130 Pelplin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

22 lipca 2016 r.

Wielkość organizacji

Mikro

Kapitał zakładowy

2 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania zarządu wieloosobowego spółkę reprezentują dwaj członkowie zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku powołania prezesa zarządu, prezes zarządu ma prawo do samodzielnej reprezentacji spółki.

Beneficjenci rzeczywiści
  • REPREZENTANT KOMUNALNEJ OSOBY PRAWNEJ (GMINY MIASTA GDAŃSKA) BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 17,14% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O. (GDAŃSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.) POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁKI (GPEC PELPLIN SP. Z O.O.)

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016