Poprzednio

PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKO CIECHOCINEK

Nazwa pełna

UZDROWISKO CIECHOCINEK SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000062945

NIP

8910003034

REGON

910869972

Adres siedziby

Kościuszki 10, 87-720 Ciechocinek, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

20 listopada 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

34,5 mln zł

Kapitał docelowy

15 mln zł

Kapitał wpłacony

34,5 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • CZŁONEK RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI UZDROWISKO CIECHOCINEK SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWUJĄCY NADZÓR NAD SPÓŁKĄ ORAZ POSIADAJĄCY GŁOS W NIEKTÓRYCH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI UZDROWISKO CIECHOCINEK SPÓŁKA AKCYJNA

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 33 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

322,6 tys. zł

2021 r.

4,3 mln zł

2020 r.

370,6 tys. zł

2019 r.

15,4 mln zł

2018 r.

339,1 tys. zł

2017 r.

322,6 tys. zł

2016 r.

421 tys. zł

2015 r.

381,6 tys. zł

2014 r.

4,6 mln zł

2013 r.

386,6 tys. zł

2012 r.

291,1 tys. zł

2011 r.

394,3 tys. zł

2010 r.

1 mln zł

2009 r.

738,8 tys. zł

2008 r.

377,1 tys. zł

2007 r.

241,2 tys. zł

2006 r.

245,6 tys. zł

2005 r.

188,3 tys. zł

2004 r.

14,5 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
14,5 tys. zł 188,3 tys. zł 245,6 tys. zł 241,2 tys. zł 377,1 tys. zł 738,8 tys. zł 1 mln zł 394,3 tys. zł 291,1 tys. zł 386,6 tys. zł 4,6 mln zł 381,6 tys. zł 421 tys. zł 322,6 tys. zł 339,1 tys. zł 15,4 mln zł 370,6 tys. zł 4,3 mln zł 322,6 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

22,5 mln zł

15 mln zł

Inne dane

Adres e-mail

SEKRETARIAT@UZDROWISKOCIECHOCINEK.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1186 SĄD REJONOWY WE WŁOCŁAWKU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1998