Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPORTOWYCH "POMORZANIN 1935 TORUŃ"

KRS

0000629097

NIP

9562319036

REGON

365072169

Adres siedziby

Szosa Chełmińska 75, 87-100 Toruń, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

1 sierpnia 2016 r.

Wielkość organizacji

NGO

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie:" przy czym zawsze przynajmniej jedną z osób reprezentujących stowarzyszenie musi być jego prezes lub v-ce prezes zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody z działalności statutowej

Koszty działalności statutowej

Zysk z działalności statutowej

Koszty ogólnego zarządu

Zysk brutto

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016