Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPORTOWYCH "POMORZANIN 1935 TORUŃ"

KRS

0000629097

NIP

9562319036

REGON

365072169

Adres siedziby

Szosa Chełmińska 75, 87-100 Toruń, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

1 sierpnia 2016 r.

Wielkość organizacji

NGO

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie:" przy czym zawsze przynajmniej jedną z osób reprezentujących stowarzyszenie musi być jego prezes lub v-ce prezes zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Cel działania

Promowanie wizerunku, historii, tradycji i wyników sportowych ks pomorzanin toruń, - integracja sympatyków ks pomorzanin toruń, - wspieranie organizacji imprez sportowych, - wprowadzenie współpracy z zarządem ks pomorzanin toruń w zakresie realizacji celów statutowych klubu ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz sekcji piłki nożnej, - organizowanie zajęć ruchowych w celach rehabilitacyjnych dla dzieci, młodzieży i drosłych o różnym stopniu upośledzenia fizyczno-ruchowego oraz popularyzacja zdrowego stylu życia.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5 tys. zł

Inne dane

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016