Poprzednio

KIGEMA SPV

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

8,5 mln zł

2020 r.

3 mln zł

2019 r.

4,3 mln zł

2019
2020
2021
4,3 mln zł 3 mln zł 8,5 mln zł