Nazwa pełna

TOMAR LOTYŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000628129

NIP

7671703063

REGON

364933698

Adres siedziby

Szczecinecka 33, Lotyń, 64-965 Okonek, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

13 lipca 2016 r.

Wielkość organizacji

Inna

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy wspólnik uprawniony do reprezentacji spółki ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie

Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Komandytariusz

  NIE

 • Od 13 lipca 2016 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  98.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  98.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  98.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 13 lipca 2016 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  1.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  1.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

3,5 mln zł

2020 r.

3,5 mln zł

2019 r.

44 tys. zł

2019
2020
2021
44 tys. zł 3,5 mln zł 3,5 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017