Nazwa pełna

ICF WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000627957

NIP

8191666523

REGON

364932262

Adres siedziby

Rzeszowska 37B, 38-120 Czudec, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

13 lipca 2016 r.

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółkę reprezentuje komplementariusz. Do reprezentowania komplementariusza w przypadku zarządu jednoosobowego uprawniony jest członek zarządu działający jednoosobowo. W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentacji uprawniony jest każdy członek zarządu działający jednoosobowo. Komplementariusza icf wood spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentuje: yaroslav grendzha – członek zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Komandytariusz

  NIE

 • Od 13 lipca 2016 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  10.000 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  16.697.410,96 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Wartość wkładu wniesionego

  5.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  16.692.410,96 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  TAK

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

612,6 tys. zł

2022 r.

788 tys. zł

2021 r.

910,3 tys. zł

2020 r.

3,8 mln zł

2019 r.

12,8 mln zł

2018 r.

712,1 tys. zł

2016 r.

8,5 tys. zł

2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
8,5 tys. zł 712,1 tys. zł 12,8 mln zł 3,8 mln zł 910,3 tys. zł 788 tys. zł 612,6 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

21,3 mln zł

12,4 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016