Nazwa pełna

EUROPEJSCY EKSPERCI SAMOCHODOWI SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000062642

NIP

5221941502

REGON

012352758

Data rejestracji

22 listopada 2001 r.

Adres siedziby

Barkocińska 6, 03-543 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

2,6 mln zł

Kapitał wpłacony

100 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes jednoosobowo lub dwóch członków zarządu łącznie, lub członek zarządu inny niż prezes zarządu i prokurent łącznie

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 49404 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY REJESTROWY

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

"RZECZPOSPOLITA"

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001