Nazwa pełna

HRM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000062546

NIP

1132336186

REGON

017417238

Data rejestracji

21 listopada 2001 r.

Data ostatniej zmiany

30 listopada 2018 r.

Adres siedziby

Al. Solidarności 117 / 313, 00-140 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

1000 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Wydawanie książek

 • Wydawanie gazet

 • Wydawanie czasopism I wydawnictw periodycznych

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana

 • Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową

 • Transmisja danych I teleinformatyka

 • Pozostałe usługi telekomunikacyjne

 • Przetwarzanie danych

 • Działalność związana z bazami danych

 • Pozostała działalność związana z informatyką

 • Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych

 • Badanie rynku I opinii publicznej

 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Reklama

 • Działalność związana z pośrednictwem pracy

 • Działalność związana z organizacją targów I wystaw

 • Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana

 • Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane

 • Działalność agencji informacyjnych

 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu łącznie

Wspólnicy
 • 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 800.000 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001