SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer KRS

0000062546

Numer NIP

0

Numer REGON

17417238

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Sposób reprezentacji

DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Kapitał zakładowy

1000 tys.

ul. Al. Solidarności 117 / 313

00-140 Warszawa

Polska

Działalność według PKD
 • 22, 11, Z, WYDAWANIE KSIĄŻEK
 • 22, 12, Z, WYDAWANIE GAZET
 • 22, 13, Z, WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH
 • 22, 15, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
 • 51, 18, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
 • 52, 63, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ
 • 64, 20, C, TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA
 • 64, 20, G, POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
 • 72, 30, Z, PRZETWARZANIE DANYCH
 • 72, 40, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH
 • 72, 60, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ
 • 73, 20, A, PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH
 • 74, 13, Z, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
 • 74, 14, A, DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
 • 74, 40, Z, REKLAMA
 • 74, 50, A, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY
 • 74, 84, A, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW
 • 74, 84, B, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
 • 80, 42, Z, POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
 • 92, 40, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH
 • 93, 05, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
Wspólnicy
 • NICOM CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000 ZŁOTYCH
 • 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 800.000 ZŁOTYCH