Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 30 listopada 2018 r.

Nazwa pełna

HRM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000062546

NIP

1132336186

REGON

017417238

Data rejestracji

21 listopada 2001 r.

Status płatnika VAT

Niezarejestrowany

Adres siedziby

Al. Solidarności 117 / 313, 00-140 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

1000 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Wydawanie książek

 • Wydawanie gazet

 • Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana

 • Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową

 • Transmisja danych i teleinformatyka

 • Pozostałe usługi telekomunikacyjne

 • Przetwarzanie danych

 • Działalność związana z bazami danych

 • Pozostała działalność związana z informatyką

 • Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych

 • Badanie rynku i opinii publicznej

 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 • Reklama

 • Działalność związana z pośrednictwem pracy

 • Działalność związana z organizacją targów i wystaw

 • Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana

 • Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane

 • Działalność agencji informacyjnych

 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu łącznie

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  200 tys. zł

  Liczba udziałów

  200

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  800 tys. zł

  Liczba udziałów

  800

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001