Nazwa pełna

HRM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000062546

NIP

1132336186

REGON

017417238

Data rejestracji

21 listopada 2001 r.

Adres siedziby

Al. Solidarności 117 / 313, 00-140 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

1 mln zł

Status podatnika VAT

Brak
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu łącznie

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  200 tys. zł

  Liczba udziałów

  200

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  800 tys. zł

  Liczba udziałów

  800

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001