Nazwa pełna

PIXEL TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000625376

NIP

7271010965

REGON

471043763

Adres siedziby

Piękna 1, 93-558 Łódź, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

24 czerwca 2016 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

200 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i obowiązków majątkowych spółki oraz do podpisywania umów w imieniu spółki uprawniony jest każdy z człoków zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Sprawozdanie za rok 2021

Bilans

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody

Koszty

Zysk

Podatek dochodowy

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 24 czerwca 2016 r.

  Wartość udziałów

  100 tys. zł

  Liczba udziałów

  1000

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

17,3 mln zł

2020 r.

997,9 tys. zł

2019 r.

174,4 tys. zł

2018 r.

12 mln zł

2017 r.

4,5 mln zł

2016 r.

62,2 tys. zł

2015 r.

44,7 tys. zł

2014 r.

1,5 mln zł

2013 r.

243 tys. zł

2012 r.

20,7 tys. zł

2011 r.

13,2 tys. zł

2007 r.

3,8 tys. zł

2006 r.

489,5 zł

2005 r.

2,8 tys. zł

2005
2006
2007
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2,8 tys. zł 489,5 zł 3,8 tys. zł 13,2 tys. zł 20,7 tys. zł 243 tys. zł 1,5 mln zł 44,7 tys. zł 62,2 tys. zł 4,5 mln zł 12 mln zł 174,4 tys. zł 997,9 tys. zł 17,3 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

5

30,5 mln zł

25,1 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.PIXEL.COM.PL

Adres e-mail

BIURO@PIXEL.COM.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016