Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 29, obowiązujące od 12 lutego 2020 r.

Nazwa pełna

"MONTREM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000062511

NIP

8881008677

REGON

910500497

Data rejestracji

16 listopada 2001 r.

Status płatnika VAT

Niezarejestrowany

Adres siedziby

17, Głuszynek, 87-875 Topólka, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

Przedmiot pozostałej działalności
 • Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych

 • Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli

 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych

 • Pozowała działalność wspomagająca transport lądowy

 • Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

 • Wywóz śmieci i odpadów

 • Unieszkodliwianie odpadów

 • Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych

 • Pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki upoważniony jest każdy członek zarządu (reprezentacja samoistna).

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 27 listopada 2017 r.

  Wartość udziałów

  50 tys. zł

  Liczba udziałów

  1000

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 578 SĄD REJONOWY WE WŁOCŁAWKU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1991