Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE IM. PROF. LEOPOLDA ADAMETZA

KRS

0000624891

NIP

9231700707

REGON

364780148

Adres siedziby

Wolsztyńska 5, Wroniawy, 64-200 Wolsztyn, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

24 czerwca 2016 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania stowarzyszenia w tym do składania oświadczeń woli, zaciągania zobowiązań majątkowych i niemajątkowych w imieniu i na rzecz stowarzyszenia uprawnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016