Nazwa pełna

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ

Forma prawna

POLSKI ZWIĄZEK SPORTOWY

KRS

0000062347

NIP

5272201494

REGON

000866372

Data rejestracji

19 listopada 2001 r.

Adres siedziby

Puławska 383, 02-801 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Przygotowywanie kadry narodowej do uczestnictwa w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, 2. Prowadzenie działalności edukacyjnej i wychowawczej w zakresie sportu, 3. Ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań członków związku, zawodników, trenerów, instruktorów, statystyków, członków sztabów medycznych, menedżerów, sędziów i działaczy.

Otrzymana pomoc publiczna

2017 r.

47,8 tys. zł

2005 r.

995,7 zł

2004 r.

1,2 mln zł

2004
2005
2017
1,2 mln zł 995,7 zł 47,8 tys. zł
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczeń woli związku, w tym zaciągania zobowiązań również w sprawach majątkowych, wymagane jest łączne współdziałanie dwóch członków zarządu: prezesa i wiceprezesa, prezesa i innego członka zarządu upoważnionego przez zarząd, dwóch wiceprezesów albo wiceprezesa i innego członka zarządu upoważnionego przez zarząd.

Zobacz jeszcze 65 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ I ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH 30 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY