Nazwa pełna

HOTEL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000623109

NIP

6711821421

REGON

364701290

Adres siedziby

Pałacowa 39, Budzistowo, 78-100 Kołobrzeg, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

14 czerwca 2016 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd jednoosobowy reprezentuje spółkę jednoosobowo w przypadku czynności prawnych rozporządzających i zobowiązujących nieprzekraczających wartości dziesięciu tysięcy złotych, zaś w przypadku czynności prawnych przekraczających wartość dziesięciu tysięcy złotych spółkę reprezentuje członek zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu wieloosobowego spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 14 czerwca 2016 r.

  Wartość udziałów

  4,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  45

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 14 czerwca 2016 r.

  Wartość udziałów

  500 zł

  Liczba udziałów

  5

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

139,5 tys. zł

2017 r.

17,9 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016