Nazwa pełna

MANPOWERGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000062137

NIP

5262493733

REGON

016863993

Adres siedziby

Prosta 68, 00-838 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

20 listopada 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

2,4 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki i zaciągania zobowiązań w jej imieniu upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
 • OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  2,4 mln zł

  Liczba udziałów

  235

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

2,5 mln zł

2021 r.

4,8 mln zł

2020 r.

3,6 mln zł

2019 r.

3,8 mln zł

2018 r.

5,2 mln zł

2017 r.

4,7 mln zł

2016 r.

4,5 mln zł

2015 r.

424,6 tys. zł

2014 r.

6,5 tys. zł

2012 r.

2,7 tys. zł

2010 r.

4,2 tys. zł

2009 r.

2,3 tys. zł

2006 r.

6,3 tys. zł

2005 r.

1,2 tys. zł

2005
2006
2009
2010
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,2 tys. zł 6,3 tys. zł 2,3 tys. zł 4,2 tys. zł 2,7 tys. zł 6,5 tys. zł 424,6 tys. zł 4,5 mln zł 4,7 mln zł 5,2 mln zł 3,8 mln zł 3,6 mln zł 4,8 mln zł 2,5 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 62650 SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001