Poprzednio

MARCEL

Nazwa pełna

MARCEL M. CHMIELARSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000621197

NIP

8133719361

REGON

364083633

Adres siedziby

Architektów 1B, 35-105 Rzeszów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

1 czerwca 2016 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Uprawnionym do reprezentowania spółki jest komplementariusz

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

2,6 mln zł

2022 r.

2,5 mln zł

2021 r.

6,9 mln zł

2020 r.

5,9 mln zł

2019 r.

1,7 mln zł

2016 r.

26,9 tys. zł

2016
2019
2020
2021
2022
2023
26,9 tys. zł 1,7 mln zł 5,9 mln zł 6,9 mln zł 2,5 mln zł 2,6 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016