Nazwa pełna

FUNDACJA "WINGS - WARSAW INITIATIVE FOR NON - GOVERNMENTAL SUPPORT"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000620106

NIP

5223064258

REGON

364585725

Data rejestracji

31 maja 2016 r.

Data ostatniej zmiany

1 czerwca 2016 r.

Adres siedziby

Kazimierza Zarankiewicza 4 / 12, 02-152 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Fundacja działa na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństw, wspierania I umacniania rozwoju demokracji I społeczeństwa obywatelskiego oraz ochrony praw człowieka I swobód obywatelskich na świecie I w polsce. 2. Fundacja, w tym: 1) przeciwdziała dyskryminacji, rasizmowi, ksenofobii I innym przejawom nietolerancji; 2) wspiera osoby, które ucierpiały na skutek prześladowań, przemocy, konfliktów zbrojnych lub klęsk żywiołowych oraz ich rodziny; 3) udziela pomocy uchodźcom I przesiedleńcom wewnętrznym; 4) wspiera proces integracji osób z różnych środowisk kulturowych; 5) wspiera osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes lub inny członek zarządu upoważniony przez zarząd w drodze uchwały.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY