FUNDACJA

Numer KRS

0000620106

Numer NIP

5223064258

Numer REGON

364585725

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

PREZES LUB INNY CZŁONEK ZARZĄDU UPOWAŻNIONY PRZEZ ZARZĄD W DRODZE UCHWAŁY.

ul. Kazimierza Zarankiewicza 4 / 12

02-152 Warszawa

Polska

ZARZĄD FUNDACJI