Nazwa pełna

SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 15 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

KRS

0000061987

NIP

7791635476

REGON

630897695

Adres siedziby

Grunwaldzka 154, 60-313 Poznań, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

21 listopada 2001 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Zarząd Koła Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W imieniu koła dokumenty związane ze zobowiązaniami finansowymi podpisują dwie osoby; W tym wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa. Pozostałe dokumenty podpisuje prezes lub wiceprezes, lub osoby przez nich upoważnione.

Zobacz jeszcze 22 wpisy historyczne
Cel działania

Celem towarzystwa jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacji i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 1385 - A SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU