Nazwa pełna

WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000619111

NIP

6412536523

REGON

363876515

Adres siedziby

Szyb Walenty 26B, 41-700 Ruda Śląska, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

20 maja 2016 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

3,3 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki konieczne jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Prokurenci
  • Od 22 lutego 2018 r.

    PROKURA ŁĄCZNA - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB Z INNYM PROKURENTEM

  • Od 8 listopada 2019 r.

    PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB Z INNYM PROKURENTEM

  • Od 28 maja 2021 r.

    PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO DZIAŁANIA I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM USTANOWIONYM W SPÓŁCE PROKURENTEM

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016