Nazwa pełna

FUNDACJA ŁEMKOWSKA ZAGRODA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000616658

NIP

7382149790

REGON

364422584

Data rejestracji

10 maja 2016 r.

Data ostatniej zmiany

11 maja 2016 r.

Adres siedziby

75, Gładyszów, 38-315 Uście Gorlickie, Polska

Cel działania

1. Promowanie I ochrona kultury, sztuki I języka na rzecz mniejszości narodowych I etnicznych oraz społeczności lokalnej w kraju I za granicą oraz kultury, sztuki, nauki I języka innych krajów w polsce. 2. Ochrona dziedzictwa kulturowego I przyrodniczego europy środkowo- wschodniej. 3. Upowszechnianie oraz promocja sportu, turystyki, wypoczynku, kultury fizycznej I edukacji. 4. Wspieranie organizacyjne, informacyjne, szkoleniowe I marketingowe podmiotów działających na rynku kultury, sztuki I nauki. 5. Wspieranie naukowych I kulturalnych kontaktów międzyludzkich w kraju I poza granicami.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświdczenia woli w imieniu zarządu składają prezes zarządu jednoosobowo lub dwóch członków zarządu działających jednocześnie

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY