Nazwa pełna

PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO ADAMÓW SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000061592

NIP

6680000018

REGON

000019933

Data rejestracji

13 listopada 2001 r.

Adres siedziby

23, Warenka, 62-700 Turek, Polska

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

Uchwała nr 3 walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 14. 09. 2020r. O rozwiązaniu i otwarciu likwidacji spółki, notariusz joanna kaczmarek, kancelaria notarialna w warszawie, rep. A nr 19318/2020

Finanse

Kapitał zakładowy

120 mln zł

Kapitał wpłacony

120 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Otrzymana pomoc publiczna

2005 r.

600 tys. zł

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 40 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1181 SĄD REJONOWY W KONINIE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000