Nazwa pełna

GLOBUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000614511

NIP

7773261746

REGON

364269958

Data rejestracji

22 kwietnia 2016 r.

Data ostatniej zmiany

29 maja 2019 r.

Adres siedziby

Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1 / P.12, 00-124 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

4.4 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Działalność holdingów finansowych

 • Pozostałe pośrednictwo pieniężne

 • Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki.

Wspólnicy
 • Od 13 listopada 2017 r.

  27.294 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.364.700,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 8 czerwca 2018 r.

  39.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.960.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 22.170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.108.500,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016