Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

7,7 mln zł

2020 r.

5,6 mln zł

2019 r.

55,1 mln zł

2019
2020
2021
55,1 mln zł 5,6 mln zł 7,7 mln zł