Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

383,9 mln zł

2021 r.

2,1 mln zł

2020 r.

5,6 mln zł

2019 r.

55,1 mln zł

2019
2020
2021
2022
55,1 mln zł 5,6 mln zł 2,1 mln zł 383,9 mln zł